Psikolojinin Konusu ve Amaçları

Psikoloji temel olarak insan davranışlarını ve düşüncelerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bunları ve bunlar üzerinde etkili olan faktörleri araştıran bilim dalıdır psikoloji.

Psikoloji Ne Demek?

Psikoloji insanın davranışsal, duygusal ve düşünsel tepkilerine odaklanır. İnsanın yaşadığı çevreyle etkileşimine, uyumuna bakar. Psikoloji, bir yönüyle basit ve düz bir “Ruhbilim” adlandırmasıyla adlandırılırken, diğer yönüyle çok canlı, renkli ve içinde bilinmezleri olan insan adlı varlığı anlama amacıyla dopdolu bir bilim özelliğine sahiptir.

Bilim, yeni keşif ve ölçümlerle ilerleyen sistemli bilgidir. Psikoloji de bir bilimdir ve psikoloji bilimi de yeni keşiflerle, bulgularla, araştırma sonuçları ile sürekli ilerler. Bir zamanlar doğru kabul edilen bir bilgi günümüzde “Yanlış” sayılabilir. Bunun nedeni, bilimin “Mutlak doğru” olarak varsaydığı bir doğrunun bulunmaması, doğrunun zaman içinde değişkenliği, gerçeğin zamanla daha farklı tanımlanabilmesi. Dünün doğruları bugün “Yanlış” sa bugün bizler tarafından doğru kabul edilen bilimsel veriler yarın “Yanlış” kabul edilebilecektir. İşte psikoloji biliminin de sahip olduğu özellik budur. Daha mantıklı, daha geçerli bir bilgiye ulaşıldığında mevcut bilgi geçersiz sayılacaktır.

Psikoloji Bİliminin Alt Dalları : Psikolojinin Uzmanlık Alanları

Klinik psikoloji alanı, psikolojik sorunları, psikopatolojileri ve bu sorunları yaşayan insanlara yardım yollarını araştıran, psikoterapi yöntemlerini uygulamakla yetkili uzmanlık alanıdır. Klinik psikolog hastalarla ve psikoterapi gören danışanlarla çalışır. Bu kişilere yardımcı olan yöntemlerini, tedavilerini ilaçla birlikte ya da ilaçsız olarak nasıl ilerleteceklerini gösterir ve yardımcı olurlar.

Gelişimsel psikoloji alanı, doğumdan itibaren insan gelişiminin aşamalarını inceler, değerlendirir ve bu dönemlere dair ayrıntılı araştırmalar yapar, detaylı bilgiye sahiptir.

Endüstri ve örgüt psikolojisi (I/O Psychology) alanı, insanın örgütsel davranışlarını, insanın organizasyon içindeki davranışlarının üretime ve verimliliğine etkisini inceler, ve işlevsel davranışların geliştirilmesini hedefler.

Sosyal psikoloji, toplumsal algıları, toplumsal davranışları ve grup davranışlarını inceleyen araştırmalar yapar, bunlar hakkında veri toplar. Sosyal psikolojinin araştırma sonuçları, grup davranışları ve toplumsal davranış örüntüleri ile ilgilenen farklı alanlardan ilgi görür ve bunlarca kullanılır.

Psikoloji Biliminin Türkiye’deki Durumu Nedir?

Psikoloji bilimi çıktığı köken itibarı ile aslında Avrupa ve ABD’den dünyaya yayılmıştır. Dünyada psikoloji bilimini geliştiren ve üniversitelerinde geniş olarak yer veren ve bol kaynaklarla geliştiren bu ülkeler, psikoloji biliminin sürekli gelişimini de kendileri sağlıyorlar.

Diğer ülkelerde psikoloji bilimi toplum ve insan açısından yararlı bir bilim dalı olarak faydalanılan bir kaynak olarak yer alıyor. Araştırmalar yapılsa da, bunlar ABD ve Avrupa’daki gibi büyük ölçekli ve uzun süreli çalışmalar yerine daha kısa vadeli, daha küçük araştırmalar olma özelliği gösteriyor.

Türkiye’de toplumumuzun psikoloji kelimesi ile anladığı genellikle “Ruh sağlığı” olsa da aslında psikoloji hem sosyal, hem endüstriyel alanlarda değerli yerini her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Psikoloji biliminin ülkemizdeki gelişimi için bu bilimin ne olduğu, ne gibi çalışmalar yaptığı, hangi durumlarda etkili müdahalelere sahip olduğu milletimize doğru anlatılmalı diye düşünüyorum. Aksi halde bir yanlış anlaşılma sürdürülmüş olacak ve bazılarımız hala “Psikoloğa deliler gider” gibi mantıksız ve acımasız bir düşünceye inanmaya devam edeceğiz. Psikoloğa gitmenin delilikle bir ilgisi olmadığı gibi, sıkıntı ve sorunları bulunan insanlarımızı “Deli” gibi kötü bir etiketle etiketlemenin de insanlıkla bağdaşır bir yanı yoktur.

Psikoloji Bilimi İyi Tanıtılmalı

Günümüzün önemli bilimlerinden biri olan Psikoloji Bilimi, tüm alt uzmanlık alanlarıyla birlikte insan ve toplum yaşamının ihtiyaçlarını giderme amacına hizmet etmektedir. İnsanın ve insanlığın yararına, hayrına olan her bilim gibi, psikoloji bilimi de ülkemizde güçlenmeli, insanımız tarafından tanınmalıdır.

Bu konuda psikologlara da çok önemli görevler düştüğü kanaatindeyim. Eğer ki psikologlar (hangi alandan oldukları fark etmeksizin) mesleklerini doğru ve dürüst bir şekilde icra ederlerse, bu değerli mesleği de en doğru biçimde tanıtmış olurlar.

Düşünsenize, bir bilim var ki insanların ve toplumun hiçbir ihtiyacına hitap etmiyor, hiçbir problemin çözümünde fayda sağlamıyor. İnsanlar neden o mesleği, ve o bilimi tanısınlar ve sevsinler ki? Psikoloji bilimi kesinlikle insanlara, topluma ve insanlığa faydalı bir bilimdir ve bu faydalı yönü hem geliştirilmeli, hem de insanlarımıza duyurulmalıdır.

Mutsuz Evlilik Nasıl Anlaşılır?

Mutsuz evlilikler çiftin evlilik ilişkisinden ihtiyaçlarını temin edemediklerinde evliliğin keyif veren, mutluluk ve umut vadeden doğasını kaybetmesiyle ortaya çıkar. Mutsuz evlilik hem ihtiyaçları gidermez, hem de çifti oluşturan bireylerin yaşam kalitesini düşürür.

Mutsuz Evlilik Neden Zor?

Mutsuz evlilik neden zor diye sorulacak olursa, sanıyoruz ki doğru cevap mutsuz evliliğin eşleri inciten, yaralayan özellikte olması olacaktır.

Mutsuz evlilik, evlilik ilişkisinde temelde problemlerin yer aldığı bir evlilik biçimidir. Bu evliliğin temel sorunlarından biri, eşler arasında düzgün bir iletişimin bulunmayışıdır. Bazı çiftlerde ise bu bile bulunmamaktadır yani eşler arasında hiçbir iletişim kurulmamaktadır. İletişimsizliğin önemli bir şekli ise, iletişim olmayan tarzda diyaloglar geliştirmektir. Örneğin aşağılama, lakap takma, küfretme, yadırgayıcı ifadeler kullanma ve eleştirme yoluyla diyalog kurmak problemli iletişimin belirtileridir.

Mutsuz evlilikte eşler birbirlerini anlama gayreti göstermezler. Eşim ne hissediyor diye sormazlar. Eş zorluklar içinde de olsa, içinden çıkamadığı kısır bir döngüye de girse onun durumunu anlama çabası gösterilmez, yardım da edilmez. Normal ve mutlu evliliklerde karşılaşıldığında çiftin birbiri ile bağını kuvvetlendirecek olan durumların tümünde kötü bir sınav verilir ve bağlar zayıflar. Bağların zayıflaması ve iki eşin birbirinden manevi olarak uzaklaşması ise, eşlerin arasındaki ilişkinin kalitesini ve içtenliğini ortadan kaldıracaktır.

Mutsuz evlilik, eşlerin birinin tercihlerini yansıtır. Her iki eşin de ne istediğiyle ilgilenilmeyen mutsuz evlilikte, eşlerden biri çoğunlukla mutsuzluğa mahkum edilir. Normal evliliklerde her iki eşin de tercih ve beklentileri eşit ölçüde önemli ve değerli iken, mutsuz evlilikte eşlerden bir tanesi korunup kollanır, önemsenir. Diğeri ise umursanmaz, fikir, düşünce, tercih ve beklentileri göz ardı edilir.

Mutsuz evlilik, eşlerin ortak kararlar almadığını görürüz. Hiçbir konuda ortak karar alma alışkanlığı bulunmayan mutsuz çiftler ekonomik konularda tek tarafın istekleri ya da çıkarları yönünde kararlar alırlar. Bazen de bu kararlar eşlerden birinin keyfi harcamaları sonucu ve diğer eşin haberi olmadan verilir. Eşten habersiz yapılan yüklü harcamalar, veya bahis kumar gibi etkinliklerde kaybedilen paralar mutsuz evlilik yapan evliliklerin daha da mutsuz olmasına neden olur.

Mutsuz Evliliklerde Yakınlarla İlişkiler

Mutsuz evliliklerde eşlerden birinin anne baba, kardeş ve akrabaları ile yakın bir ilişki kurulurken, diğer eşin anne baba kardeş ve akrabaları ile tümüyle kopuk bir ilişki geliştirilir. Bazen de her iki eşin de ailesi ile uzak ve kopuk ilişkiler geliştirilir. Mutsuz evliliğin sorunları şiddetlendiğinde bu sorunların tetiklenmesinde anne baba, kardeş ve akrabaların rolleri olduğu düşünülerek uzaklaşma gerçekleşir.

Dayanışma ve Yükün Paylaşılması

Mutsuz evli çiftler arasında bir dayanışma ve yardımlaşma görülmez. Herkes kendi yükünü kendi taşır. Eşlerden biri diğerinin yükünü paylaşmayabilir, bazen de her iki eş karşılıklı olarak yük paylaşımını reddederler. Örneğin ev eşyalarının düzenlenmesi sırasında erkek “Bu beni ilgilendirmez” diyerek geri çekilmeyi tercih eder. Benzer bir davranışla kadın evde yemek yapmayı ya da çocuklarla ilgilenmeyi tümden bırakabilir ve eşine “Sen yap” diyebilir. Bu tür davranışlar, eşlerin birbiri ile dayanışma içinde olmadığını gösterir. Kopuk ilişkilerde eşler birbirleri için bir şeyleri kendiliğinden yapmayı gereksiz görürler. Lüzumsuz görülen bu olumlu davranışlar aslında evliliklerin doğasına en uygun davranışlardır. Evlilik, insanların birbirlerinden bir şeyler alma yarışı gibi görüldüğünde, “Kim kimden ne koparabiliyor?” sorusunun peşinden gidildiğinde anlamsızlaşmaktadır. Bunun yerine “Ben eşim için ne yapabilirim?” sorusunun peşinde olmak mutsuz evlilikten kurtulmak için önemli bir adım olacaktır.

Mutsuz Evlilikte Cinsel Yaşam

Mutsuz evlilik, cinselliğin neredeyse hiç yaşanmadığı bir ilişki şeklidir. Eşler cinsellikten uzaklaşmıştır. Bazı mutsuz evliler cinsellikten soğuduğu için ve cinsellik konusu artık akıllarına gelmediği için eşle cinsellik yaşanmaz. Bazı mutsuz evliliklerde ise eşlerden biri ya da her ikisi mevcut evliliğine “Bitmek üzere olan” bir evlilik gözüyle bakarak cinselliği sonraya ertelemektedirler.

Mutsuz Evlilik mi Boşanmak mı Daha Mantıklı?

Mutsuz evliliğin mevcut haliyle sürdürülmesi mantıksızdır. Çoğu mutsuz evlilik, eşlerin yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz, zararlı etkilerine rağmen sürdürülür. İşin daha da kötüsü, evliliğin düzelmesi ve eşleri mutlu eden evliliğe dönüştürülmesi için herhangi bir girişimde bulunulmamasıdır.

Senelerce mutsuz ve huzursuz bir evliliği sürdüren ve bu yazımda ele almış olduğum zararlı etkilerden muzdarip olan çiftler, yaşadıklarını normal sayarlar. “Böyle olması gerekiyor” derler ve bu nedenle de herhangi bir sorgulama yapmaksızın mutsuz evliliği sürdürürler.

Mutsuz evliliklerin mutlu evliliklere dönüşmesi mümkündür. Bunun için profesyonel destek alınması faydalı olabilir. Evlilik danışmanı veya evlilik terapisti yardımı alınarak evliliği mutsuz evliliğe dönüştüren problemlerin, kemikleşmiş sorunların tanınıp çözülmesi sağlanabilmekte.

Evlilik danışmanlığı veya evlilik terapisi gibi profesyonel yardımlar alınmadığında mutsuz evliliğin zararlı etkisi devam edecektir. Yazımın başlarında ifade ettiğim gibi birçok çift mutsuz evliliklerini sürdürmeyi tercih ederken bazı çiftler de bu gidişe bir dur demekte ve boşanmaktadırlar.

Boşanma, yaşadığı sorunlarla evlilikleri mutsuz evliliğe dönüşmüş olan ve bu mutsuz evliliği düzelterek mutlu evliliğe dönüştürmek içi çaba harcamayan çiftler için tek nihai çözümdür.

Sadakat Nedir, Sadakat Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sadakat nedir sorusu evli olsun olmasın çoğu çiftin anlamını bildiği, bazı çiftlerin ise hem anlamından, hem de günlük yaşamlarımıza ne şekilde etki etmesi gerektiğinden habersiz oldukları bir soru. Sadakat, kelime anlamı itibarı ile eşlerin birbirine sadık olmaları anlamına gelir. İki eş, birbirine sağlam bir bağla, güvenle bağlanır ve birbirlerini yaşadıkları müddetçe koruma, birbirlerine zarar vermekten uzak durma, birbirlerinin güvenliğine ve varlığına tehdit oluşturabilecek hiçbir eylemde bulunmama anlamlarını taşır. Karşılıklı olarak birbirine sadık olan eşler, sadakatin anlamını bilmenin ötesinde, sadakat gibi önemli bir değere uygun hareket etmiş de olurlar.

İnsan İlişkilerinde Sadakat

Sadakat, sadece çift ve evlilik ilişkisinde değil, tüm insan ilişkilerinde önemli bir değerdir. İnsanlar, yakınlarına karşı gönülden bağlıdırlar ve yakın oldukları kişilerin yararını düşünür, onların zarar görmelerine sebep olabilecek eylemlerden ve durumlarda titizlikle uzak durma gayreti gösterirler.

Çift ve evlilik ilişkisinde sadakatin farklı boyutları bulunmalıdır. Yukarıdaki satırlarda bahsetmiş olduğumuz göülden bağlı olma ve yakın olduğu kişinin yararını düşünüp, onun zarar görmesine sebep olabilecek eylemlerden ve durumlardan titizlikle uzak durma gayretinin azamisi çift ve evlilik ilişkisinde bulunmalıdır.

Cinsel Sadakat Nedir?

Cinsel sadakat, evlilik ilişkisinde yer alan kadın ve erkeğin birbirlerine cinsel anlamda sadık kalmaları anlamına gelmektedir. Cinsel sadakate önem veren eşler, eşi dışında bir insanla cinsel içerikli hiçbir paylaşımda bulunmaz. Sadakatin cinsel boyutu çok önemlidir. Aldatma durumu, genellikle cinsel sadakatsizlik şeklinde görülür ve bu tür eylemler çiftlerin ilişkilerine ve evliliklerine çok ciddi zararlar verir.

Sadakat ve cinsel sadakat tüm insan toplumlarında önem verilen bir kavramdır. Yer yüzünde yaşayan tüm insan toplulukları sadakate ahlaki bir değer ve anlam verirler. Çift ilişkisinin ve evliliklerin sürmesini, eşlerin birbirlerine saygı ve sevgi duyarak aralarında sağlam bir bağ kurmalarını sağlayan temel değerlerden biridir.

Sadakatsizliğin görüldüğü evliliklerde, aldatılan eş, aldatan eşe güvenini kaybeder, ihanete uğratıldığını ve güvenliğinin tehlikeye atıldığını düşünür, endişe, kaygı ve korkuyla birlikte utanç / öfke hisseder. Aslında aldatılan eşin hissettiği duyguların şiddeti de, aldatma sonrası ilişkinin içine düştüğü açmazlar da sadakatin ne denli önemli bir değer olduğunu bizlere hatırlatan önemli hatırlatıcılardır.

Çift ilişkisini ve evliliği sadakat kavramının değerini bilmeksizin yaşayan insanlar, sadakatsizliğin ilişkiye verdiği zararı da görmezden gelirler. Bu kişiler aldatmayı “aldatma” olarak değil de bir hak olarak görürler. Aldatmak, ihanet etmek ve vefasızlık acı verir ve sadakatsizliğin verdiği acı bunlara benzer.

Sadakate uygun davranan eşler birbirleriyle yakındırlar, birbirlerine duygusal açıdan yakın hissederler. Sadakatsiz eşlerse birbirlerine uzaktırlar, duygusal açıdan da uzak hissederler. Eşlerini özel hissetmedikleri gibi, eşlerinin yanında kendilerini de özel hissetmezler. Evlilik ve çift ilişkisi bu kişiler açısından sıradan, öylesine ilişkiler gibidir ve büyük bir anlama sahip değildir.

Sadakatli olmak, eşlerin birbirlerine duydukları güveni güçlendirerek ilişkinin her geçen gün daha anlamlı ve daha derinlikli bir ilişki haline dönüşmesine yardımcı olur. Eşler birbirlerini özel hisseder ve hissettirirler. Sıradanlıktan ve öylesine ilişkilerden farklı olarak birbirlerine özel davranırlar. Birbirlerini her durumda ve ortamda koruyan, birbirlerinin güvenliğini, emniyetini mümkün olan en iyi şekilde gözeten insanlardır.

Çiftler Açısından Sadakatin Önemi

Çift ilişkisinde aranan temel özelliklerden bir tanesi sadakattir. Sadakat, tüm dünyadaki insan toplumlarının büyük çoğunluğu tarafından önem verilen ve hassasiyetle yaklaşılan bir kavramdır. Kısaca ifade etmemiz gerekirse, insanların (kadın ve erkek fark etmeksizin) büyük çoğunluğu “Benim için sadakat önemlidir” der.

Peki sadakat bu denli önemli iken bizler sadakate uygun hareket edebiliyor muyuz,  dikkat ediyor muyuz?

Aldatmak Nedir? Aldatmak Hakkında Bilinmesi Gerekenler

“Aldatmak nedir” sorusu, çift ilişkisinde yaşanan ihanetin anlamını sorgulayan temel bir sorudur. Aldatma tanımı kişiden kişiye değişse ve aldatma anlamı yüklenen durumlar herkese göre farklılaşsa da, çoğunluğumuzun “Evet bu bir aldatmadır” diyebileceği net durumlar da var.

Aldatmak Nedir, Ne Değildir?

Aldatmak, en başta da ifade ettiğimiz gibi, ihanet etmek ve eşin kandırılması anlamına gelir. Aldatmanın en çarpıcı biçimleri, cinsel ilişki kurarak aldatmak ve derin bir duygusal bağ kurarak aldatmak olarak görülür. Eşin dışındaki bir kişiyle cinsellik yaşamak aldatmak olarak kabul edilir. Eşin dışındaki bir kişiyle duygusal paylaşımlarda bulunmak ve eşle değil de bu kişiyle derin bir duygusal bağ kurmak da aldatmak olarak kabul edilir. Bunların her ikisi de eşin büyük ve onarılması çok zor olan ruhsal bir darbe yaşamasına sebep olur. Hiç kimse bu durumla karşılaşmak istemez. Ne yazık ki bir çoğumuz aldatılma durumu ile karşılaşırız ve bununla baş etmek ne denli zor olsa da, baş etmeye çalışırız.

Eşler, birbirleri için bu hayattaki en yakın insanlardır. Bu hakikatten hareketle, normal ve doğal olarak eşlerin birbirleriyle sohbet etmeleri, birbirleriyle dertleşmeleri, birbirleriyle cinselliği yaşamaları, duygusal yakınlaşmaları birbirleri ile yaşayıp birbirleriyle duygusal bağ kurmaları beklenir.

Aldatmak İçin Başkasıyla Duygusal Bağ Kurmak Yeterli mi?

Eşler birbirleriyle duygusal bağ kurar, birbirleriyle duygusal paylaşımlarda bulunurlar. Günümüzün en yaygın görülen aldatma biçimlerinden biri, eşle kurulması gereken duygusal bağı başka biriyle ya da birileriyle kurmaktır. Eşle ilişki duygusuzca ve düz bir şekilde giderken, onunla ilişki son derece sıradan ve sıkıcı bir halde, en asgari paylaşımlarla mutsuz bir ilişkiye dönüşürken bu ilişkiyi mutlu bir ilişkiye çevirmek için hiçbir şey yapmamak. Bunun yerine başka erkeklerle ya da kadınlarla duygusal bağ kurma gayreti içinde olmak. Bu durum hakikaten de büyük bir aldatma ve kandırmadan başka bir şey değildir. Gazetelerde bu durumları çok sık görüyoruz. Bir kadın evde eşiyle son derece mutsuz bir ilişkiyi sürdürürken, iş yerindeki bir iş arkadaşıyla öylesine bir duygusal bağ kurabiliyor ki, çoğu evli çiftin böyle bir bağ kurabilmek için azami çaba göstermelerini beklersiniz. Bir erkek eşine evlilikleri boyunca hiçbir zaman güzel bir söz söylememişken bir bakıyorsunuz ki internetten tanıştığı kadınlara tarihin gördüğü en büyük aşk uzmanı oluyor. Eşi bir güzel sözüne hasretken, çocukları babalarından sevgi, ilgi alaka görmeye açlık çekerken büyük aşk uzmanı internette başka kadınların gönlüne girmek için çaba sarf ediyor. Bu da apaçık aldatmaktır, kandırmaktır.

Başlıkta yazmış olduğum sorunun cevabı, evet olmalıdır. Aldatmak için ille de cinsellik yaşanması gerekmemektedir. Duygusal aldatma sürerken kadın erkek ilişkisinin doğası gereği bir yerinde cinsellik de yaşanabilmektedir. Cinsellik yaşansın, yaşanmasın, duygusal ilişkiyi eşle değil de başkasıyla kuran kişiler eşini aldatıyor diyebiliriz.

Aldatmak Cinsel İlişki Kurarak da Olur

Aldatmak nedir sorusuna cevap verdiğim yazımda, aldatmanın çok sık karşılaşılan ve gazetelerde, TV lerde en çok karşımıza çıkan biçimlerinden biri olan cinsel aldatmaya da değinmek istiyorum. Kadının eşini aldatması neredeyse lanetlenmiş bir eylemdir. Kadın eşini aldattığında eşinin durumunun ne olacağını tahmin edebilmek zor değildir. Büyük bir yıkım, büyük bir travma ve aldatılmış olmanın en ağır yükünü taşımaya çalışan bir insan. Aldatmak, erkek tarafından gerçekleştirildiğinde de durum aynı olmaktadır. Bu kez kadın için büyük bir yıkım, büyük bir travma ve aldatılmış olmanın en ağır yükünü taşımaya çalışan bir insanla karşılaşırız.

Erkeğin kadını aldatması bizlere daha masum görünür. Sanki olabilirmiş gibi. Olabilirmiş ama sonrasında evlilik daha kolay toparlanırmış gibi. Halbuki medyada, gazete ve TV lerde okuyor ve de seyrediyoruz. Aldatmanın olduğu evliliklerin bir kısmı toparlanamıyor, düzeltilemiyor. Aynen kırılan bir bardağı yapıştırmak gibi. Bardağın parçaları yapıştırsanız da bir arada durmuyor. Aldatma birçok evliliği bu şekilde yıkıp bitiriyor.

Erkeklerin çapkın olmakla övündüğü toplumlarda aldatma gibi bir kelime hiç kullanılmaz. Aldatma kelimesinin sevimsizliği ve keyif kaçıran tatsız manası sebebiyle bu kelimenin kullanılmasından özenle kaçınılacaktır. Bunun yerine “Hızlı” ya da “Hovarda” ya da “Gönül avcısı” olmak tercih edilecektir.

Aldatan Kadın ve Aldatan Erkek

Aldatan kadın da, aldatan erkek de aynı yoldan ilerler. Bu yol eşin kandırılmasından, bir süreliğine yalanla avutulmasından geçmektedir. “Ne yapayım ben böyleyim” diyerek aldatma eylemini yapmak zorunda olduğunu söyleyen kadınlara ve erkeklere şu soru sorulmalı diye düşünüyorum : “Madem sen böyleydin o zaman neden evlendin?”. Bu soru bana mantıklı görünüyor. Madem ki bir adam ya da kadın kendisini çapkın, hızlı, hovarda bir gönül avcısı olarak kabul ediyor, niye bir yuva kurmak ve aile olmak isteyen insanla evleniyor? Yuva kurmak ve aile olmak isteyen insan bir gönül avcısıyla evli olduğunu fark ettiğinde büyük bir yıkımla karşılaşacak ve evliliğini sürdürme ya da bitirme yönünde bir karar almak zorunda kalacaktır.

Eşini Aldatanlar Bencil mi?

Eşini aldatanları düşündüğümde bu insanların bencil olduğu sonucuna varıyorum. Hem bir yuva kuruyor, sıcak yuvada olmanın huzur ve mutluluğunu yaşamaktan geri durmuyor, hem de aldatma peşinde koşuyorlar. Bencillik sahip olduğuyla yetinmeyip başkalarının haklarını gasp etmeyi alışkanlığa çevirmektir. Bencil adamlar ve bencil kadınlar gözü başkasının hakkında olan insanlardır diye düşünüyorum. Aldatmak aslen bir yalandan ve kandırmacadan ötesini anlatıyor. Yalan ve kandırmaca işin sadece bir yönü iken, eşe verilmesi gerekenler bir kenara ayrılıp başkalarıyla paylaşılıyor, dolayısı ile onun hakkına girilmiş oluyor. Bu yönü dinimizce de aldatmanın yasaklanmış bir eylem olmasını anlamamızı kolaylaştırıyor.

Stresin Başlıca Nedenleri Nelerdir?

Stres nedenleri konusunda çeşitli görüşler olsa da, yazımızda genel olarak kabul gören stres nedenlerine yer vermeye çalışacağız. Stres nedenleri iyi anlaşılarak ve bu nedenlerle ilgili farkındalık artırılarak stresle başetmek daha kolay olacaktır.

Stresin Nedenleri

Stres nedenleri arasında olumlu ve olumsuz bir çok olağan durumu sayabiliriz. İşten çıkarılmak ve işsizlik çok önemli bir stres nedeni olarak sayılabilirken, yeni bir işe girmek ve uzun süren işsizlik döneminden sonra bir işe başlamak da stresin nedenleri arasındadır.

Stresin bir bölümü dışsal kaynaklı iken bir bölümü de kişinin iç dünyasından kaynaklanmaktadır. Hayata dair beklentiler, kişinin kendi beklentileri, yaşam olayları sonucunda düşünce dünyasında oluşan değişiklikler ve kaygılar / korkular da kişinin stres yaşamasına sebep olmaktadır.

Yaşamda ortaya çıkan önemli olaylar, ilişkilerde ortaya çıkan problemler, parasal sorunlar, çocukların dünyaya gelmesi ve aile olma hali stresin dışsal kaynakları arasında gösterilebilir. Stresin içsel kaynakları arasında ise kaygı bozuklukları, karamsarlık, olumsuz düşünme alışkanlığı, mükemmeliyetçilik ve siyah beyaz düşünme stresin içsel kaynakları arasında sayılabilir.

Stresin belli kaynakları vardır ve evrensel olarak insanlar hep bu kaynaklardan dolayı stres hissederler. Bu kaynaklar, sosyo-ekonomik şartlara bağlı kaynaklar, aile şartlarına bağlı kaynaklar, iş alanına bağlı kaynaklar, ve ilişkisel kaynaklar olarak başlıklar altında toplanabilir.

Sosyo – Ekonomik Stres Kaynakları

Parasal konularda yaşanan sıkıntılar ve yetersizlik durumu, başlıca stres kaynaklarından biridir. Kazanılan paranın normal bir hayat sürmek için yetmemesi sonucunda yaşamdan tatmin olmama hali görülür. Masraflar ve insan ihtiyaçları düşünüldüğü zaman normal bir hayat sürebilmek, hem kendi ihtiyaçlarını hem de çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilmek, onlara iyi bir eğitim aldırabilmek, sağlıkları ile ilgili gerekli olduğunda harcama yapabilmek aslında lüks bir yaşamın gerekleri değil, asgari dengeli yaşamın olağan ihtiyaçlarıdır. Günümüzde sağlık imkanları ve sağlık hizmetlerine ulaşma yolları artmış olsa da, yine de para olmadan tedavi olunamamaktadır. Benzer biçimde, günümüzde her türlü ihtiyacın farklı tercihler arasından seçilerek yapılması mümkündür ancak para olmadan alternatif seçeneklerin varlığı da bir anlam ifade etmemektedir.

Aile Stres Kaynakları

Ailede ortaya çıkan ve insanlarımızı stres altında hissettiren kaynaklardan biri de aile stres kaynakları olarak isimlendirilebilir. Aile ortamında ortaya çıkan tüm güncel gelişmeler, kişinin genel ruh haline ve haliyle stres düzeyine etki etmektedir. Ailedeki stres kaynakları arasında çoğunlukla ifade edilen kaynaklardan biri az önce değindiğimiz ekonomik problemler yer alır. Ekonomik problemler aile içi ilişkileri, kişilerin güvenlik hissini zararlı yönde etkilemektedir. Geleceğe güvenle bakamayan insanlardan oluşan aileler ciddi ölçüde stres yaşayacaklardır. Cinsiyet rolleri ve eşlerin birbirine yardım etmeyen, bireysel yaşayan tutumlar benimsemeleri de aile stres kaynakları arasında sayılabilir. Eşler arası uyumsuzluk, geçimsizlik, karşılıklı olarak kabul yerine yadırgayıcı, suçlayıcı tutumların benimsenmiş olması eşler arası ilişkinin büyük bir stres kaynağına dönüşmesine sebep olacaktır.

Ailede stres kaynakları arasında, çocuklardaki gelişimsel farklılıklar da sıkça ortaya çıkan bir durumdur. Çocukların gelişimsel bozukluğu ya da otistik spektrum gibi bir bozukluğa sahip olması örnek olarak bir aileyi ve aile içindeki tüm ilişkiler olumsuz olarak etkileyecektir. Karşılaşıldığında başetmekte zorlandığımız durumlar, ailede stres kaynakları arasında önemli yer tutmaktadır.

İş Alanı Stres Kaynakları

İş yeri ortamında kişinin çalıştığı, yaptığı işin zorluğu önemli bir stres kaynağını oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalar, iş yerlerinde kişilerin statüleri yükseldikçe iş alanı stres kaynağının da daha şiddetlendiğini göstermektedir. Buna göre sırada bir memur olmak stres yönünden daha avantajlı iken, statünün artışıyla beraber kişinin hissettiği stres ve gerilimin düzeyi de ciddi ölçüde artmaktadır. İş alanı stres kaynaklarının bir bölümü yapılan işe bağlı kaynaklar iken, bir bölümü hizmet verilen müşterilere bağlı kaynaklardır. Bir kısmı ise, iş ortamındaki arkadaşlara bağlıdır.

İş ortamında iş bölümü yoksa, tüm işler bir kişiye yükleniyor ve adil davranılmıyorsa, iş arkadaşları samimi ve içten davranmayıp politik ve yönlendirmeyi amaçlayan tutumlarla hareket ediyorsa, bunlar iş alanı stres kaynakları olarak kişinin stres hissetmesine sebep olacaktır. İş ortamındaki rekabet ve haset de önemli etkiye sahiptir. Rekabet belli bir ölçüde olduğunda iş yerindeki personelleri performanslarına yararlı olurken, ölçü aşıldığında artık iş yerinin verimini düşüren, çalışanların güvensizlik hissetmesine neden olan zararlı bir kaynak haline dönüşmektedir.

İlişkisel Stres Kaynakları

İlişkisel stres kaynakları, insanların birbiri ile ilişkileri sırasında stres hissetmelerine sebep olan önemli stres kaynakları arasında yer alır. Her insan farklı bir çevrede ve farklı bir kültürde büyümüş, gelişmiştir. Farklı ortamlardan ve kültürlerden gelen insanların bir arada bulunduğu, birlikte çalıştığı ortamlarda farklı değerlere sahip olunması önemli bir ilişkisel stres kaynağı olarak kabul edilmelidir. Kurallara uyulmaması ve kişisel sınırların zorlanması da iş yerindeki ilişkisel stres kaynakları arasındadır. İlişkisel stres kaynakları kişinin bunun farkında olması ve stres yaşanan durumla başetme stratejileri geliştirmesi ile birlikte etkisi azalacak olan bir kaynaktır. Farklı kültürlerden gelen, farklı değerlere sahip, farklı kişiliklere sahip insanların bir arada yaşarken kurdukları ilişkiler önemli bir stres kaynağıdır ve bu nedenle de ilk başta kişinin kendisi bu kaynağın kendisine zarar vermemesi için belli yollardan gitmelidir.

Bel Tutulması Nedir Nasıl Geçer?

Bel tutulması kişinin belinde yer alan kasların zorlanmasına neden olacak türden eylemleri yapması sonucunda meydana gelir. Yapılan yanlış egzersizler, bele fazla yük bindirilmesi, uzun süre sabit kalınması gibi durumlar yel girmesi olarak da nitelendirilen bel tutulması probleminin ortaya çıkmasına neden olur.
Halk arasında cereyanda kalmak olarak nitelendirilen durum yani kişinin terli bir şekilde rüzgarda durması da belde yer alan kasların kasılmasına neden olur. Belde kasılan kaslar bel tutulmasının oluşmasına ve çekilmez ağrıların meydana gelmesine neden olur.

Bel tutulmasına iyi gelen yöntemlerden bir tanesi de masaj yapmaktır.
Bel tutulmasına iyi gelen yöntemlerden bir tanesi de masaj yapmaktır.

Bel Tutulması Nasıl Geçer?

Bel tutulması vakaları genellikle kişinin terli bir şekilde rüzgara maruz kalmasıyla ortaya çıkar. Mevsimsel geçişlerin yaşandığı zamanlar hava bir ısınıp bir soğuduğu için kaslar kasılır ve sıklıkla bel tutulması yaşanır. Yaşanılan bu rahatsızlık genellikle kişi ev ortamında istirahat edince kendiliğinden geçer. Eğer dinlenme sonrasında beldeki tutulma geçmediyse bu durum bel tutulması değil başka bir sağlık problemidir. Bu yüzden tıbbi destek alınmalıdır. Beliniz tutulduysa evinizde tutulmanın meydana geldiği bölgeye sıcak uygulama yapın. Yapılan sıcak uygulama gerilen kasların kendisini salıp rahatlaması ve bu sayede tutulmanın ortadan kalkmasını sağlar.

Havluyu ütü ile ısıtıp belinize koyarsanız bu kasların ısı alarak rahatlamasını sağlar. Bu sayede tutulma kaynaklı ağrılar yok olur. Eğer oluşan ağrılar çok fazlaysa küvetin içerisine sıcak su koyun ve bir süre küvette bekleyin. Sıcak su sayesinde kaslarınız kendisini salacaktır ve ağrılar yok olacaktır.

Bel tutulmalarında insanların yaptığı en büyük hata sorunlu bölgeye kuru ısı uygulamaktır. Uygulanan kuru ısı kaslara hızlı bir şekilde ulaşamaz. Yani sobanın karşısında durmanız ya da bir ısıtıcı aracılığıyla belinize sıcak uygulama yapmanız bir fayda sağlamayacaktır. Bu yüzden sıcak uygulamanın kesinlikle ıslak bir şekilde yapılması önemlidir.

Bu rahatsızlığa iyi gelen bir diğer yöntem ise ağrıyan bölgeye masaj yaptırmaktır. Her ne kadar kuru masaj yaptırmak iyi gelse de bir masaj yağı ile yapılırsa daha etkili olur. Masaj yağı yoksa ev ortamında kolayca bulabileceğiniz kantaron yağı ya da zeytinyağı da kullanabilirsiniz.

Bel tutulması olduğu zaman çevrenizde olan kişiler ani hareketler yaparak kaslarınızı açmanızı isteyebilir. Sakın böyle bir hataya düşmeyin. Bel tutulması olduğu zaman kaslar aşırı derecede gerginleştiği için yapacağınız ani hareketler sonrasında kaslarınızın zarar görmesine ve ağrılarınızın artmasına neden olabilirsiniz. Egzersizler sadece uzun zaman boyunca geçmeyen bel tutulmalarında fizik tedavi uzmanları ya da fizyoterapist eşliğinde yapılmalıdır.

  Bilinçsiz yapacağınız her hareket kalıcı hasarların olmasına neden olabilir. Her şeyi denemiş olmanıza rağmen belinizde meydana gelen ağrılar geçmiyorsa bu durum bel fıtığı gibi bir sorundan dolayı oluşmuş olabilir. Ayrıca daha farklı rahatsızlıklar da bu ağrılara neden olabilmektedir. Bu yüzden bel tutulması olarak düşünülen ancak uzun zamandan beri geçmeyen ağrılar için bir uzmana görünmek gerekmektedir.

4 Maddede Sağ Kol Uyuşması ve Karıncalanmasının Nedenleri

Sağ kolda uyuşma ve karıncalanma kalp ve damarla alakalı sağlık sorunlarını akıllara getirdiğinden dolayı birçok kişide panik havası oluşmaktadır. Acaba kalbimde herhangi bir sorun var da sağ kolun uyuşması-karıncalanması meydana geliyor diye düşünenler bir hayli fazla olduğu için sizlere sağ kol uyuşması ve karıncalanması nedenleri hakkında bilgiler vereceğiz.

Sağ Kol Uyuşması ve Karıncalanması Nelerin Belirtisidir

 Genel olarak kişinin kolunu sabit bir şekilde uzun zaman tutması, ağır egzersizlerin yapılması gibi durumlar sağ kolda uyuşmalara neden olabilir. Ayrıca şeker hastalığı, sinirlerin tahrip olması, multipl skleroz ve raynaud hastalığı gibi sağlık sorunları da sağ kolda uyuşma ve karıncalanmaların meydana gelmesine neden olabilir. Genel olarak sağ kolun uyuşması ve karıncalanması nedenleri sayılırken bu sağlık sorunları üzerinde daha fazla durulmaktadır.

 Sağ kol uyuşması ve karıncalanması nedenleri tabii ki bunlarla sınırlı tutulamaz. Daha birçok nedenden dolayı sağ kolda uyuşmalar ve karıncalanmalar meydana gelebilir. İlgili sağlık problemini daha iyi bir şekilde tanıyabilmek için sağ kolda uyuşmaların ve karıncalanmaların meydana gelmesine neden olan sağlık sorunlarını açıklamaları ile birlikte ele alacağız. Bu sayede kolunuzda meydana gelen uyuşma ve karıncalanmaların neden kaynaklandığını daha iyi bir şekilde anlayabilir ve uygun tedavi yöntemlerini seçerek bu sağlık yakınmalarını ortadan kaldırabilirsiniz.

Kol Yaralanmaları

Sağ kolunuza darbe alıp yaralanmasına neden olduğunuz durumlarda ayrıca koldaki sinirlerin zarar görmesine neden olabilirsiniz. Bu tip yaralanmalarda kolda uyuşma hissiyatına paralel olarak karıncalanmalar da meydana gelebilmektedir. Ayrıca bu tip yaralanmalar kolda çekilmez ağrıların da oluşmasına neden olabilir. Kol kemiğinin kırılması, çatlaması ayrıca el, bilek ve dirsek yaralanmaları da sağ kolun uyuşması – karıncalanması nedenleri arasında gösterilebilir. Tabii ki her yaralanma bu tip belirtilerin ortaya çıkmasına neden olmaz. Özellikle yaralanmalarda sinirler tahrip olduysa bu tip belirtiler ortaya çıkacaktır.

Karpal Tünel:

Kolun uzun süre boyunca aynı şekilde hareket ettirilmesi sonucuyla elde yer alan sinirler üst üste binerek ciddi bir basıncın oluşmasına neden olmaktadır. Bu basınç etkisiyle oluşan sağlık sorununa karpal tünel denilmektedir. Tabii ki sadece elin aynı şekilde uzun süre boyunca hareket ettirilmesi bu hastalığa neden olmaz. Ayrıca kişinin aşırı kilolu olması ve şeker hastalığıyla mücadele etmesi karpal tünel hastalığının ortaya çıkmasına neden olabilir.

   Bu rahatsızlık sağ kolda meydana gelebileceği gibi sol kolda da meydana gelebilir. Kan akışının kısıtlanması da ortaya çıktığı için kolda karıncalanma ve uyuşma ortaya çıkar. Ayrıca hareket sonrasında ciddi ağrılarda ortaya çıkabilir. Çeşitli cerrahi müdahaleler ile karpal tünel etkileri ortadan kaldırılarak koldaki uyuşmalar da sonlandırılabilir.

Bel Fıtığı:

Bel fıtığı omurilikte yer alan sinirlerin sıkışması nedeniyle ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Omurilikte yer alan sinirlerin aşırı derecede baskı altına alınması sağ kolda karıncalanmaların ve uyuşmaların meydana gelmesine neden olabilmektedir. Ayrıca bel fıtığı ayaklarda, boyun ve bel bölgesinde uyuşmalarla birlikte karıncalanmaların ortaya çıkmasına neden olan bir sağlık sorunudur. Bel fıtığı fizik tedavi ya da ameliyat tedavisi olmadan sinirlerin bu basınçtan kurtarılması mümkün olmadığı için bel fıtığı kaynaklı sağ kolda uyuşmalar ve karıncalanmalar meydana geliyorsa bel fıtığı ameliyatı ya da fizik tedavi sonrasında ilgili problemler sonlandırılabilir.

Kolun Baskı Görmesi:

Kolun üzerinde aşırı derecede baskı olması kanın damarlarda rahat bir şekilde ilerleyememesine ve bir süre sonra kolda karıncalanmalarla birlikte uyuşmaların ortaya çıkmasına neden olur. Bu tip durumlarda kol üzerine gelen baskı kaldırılacak olursa kan akışı normale döner ve bir süre sonra uyuşmalar ile birlikte ortaya çıkan karıncalanmalar da yok olur. Özellikle uyurken kolunun üstüne yatan kişilerde uyandıkları zaman sağ kolda uyuşmalar ve karıncalanmalar meydana gelmektedir ancak bu panik yapılması gereken bir durum değildir çünkü kol üzerindeki baskı kaldırıldıktan sonra karıncalanma ve uyuşma da son bulur.

Sağ kolun uyuşması ve karıncalanması çeşitli sağlık sorunlarının da habercisi olabilmektedir. Bu yüzden hangi kolda olursa olsun uyuşma ve karıncalanma sıklıkla meydana geliyorsa kesinlikle tıbbi destek alınmalıdır.

9 Maddede Reflüye İyi Gelen Yiyecekler

Reflü, mideden geriye doğru asit akışı olmasıyla meydana gelir. Bu hastalık mide ekşimesi, mide yanması ve mide ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir. Reflüye iyi gelen yiyecekler sayesinde bu hastalığın olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak mümkündür. Peki reflüye ne iyi gelir?

Reflü genel olarak midede artan asidin yemek borusuna gelmesi ile meydana gelen bir hastalıktır. Çeşitli yiyecekler ile mide asidinin yemek borusuna gelmesini engellemek mümkündür. Mide asidinin yemek borusuna gelmesini engelleyen kas sistemine özofagus denilmektedir.

Reflüye iyi gelen yiyecekler özellikle bu kas sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yardımcı olarak yakınmaların büyük oranda ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Özofagus kas sisteminde zayıflama olursa midenizde yer alan asit yemek borusuna ulaşır ve burada tahribat yapar. Bu durum ise reflü belirtilerinin ortaya çıkması anlamına gelir.

Uzmanlar özellikle içerisinde yoğun bir şekilde domates yer alan yiyeceklerin reflü yakınmalarını arttırdığını belirtmektedir. Ayrıca kafeinli içecekler, çikolata, kızarmış gıdalar ve alkol tüketecek olursanız reflü yakınmalarınız artacaktır. Özellikle mide yanması en çok mücadele etmek zorunda kaldığınız sorun haline gelecektir. Bu yiyeceklerin hastalığınızı artırmasındaki en büyük neden midede yer alan asidin artmasına neden olmalarıdır.

Reflü yakınmaları olan kişilerin bu nedenden dolayı mide asidinin artmasına neden olacak olan gıdalardan uzak durması gerekir. Eğer reflü probleminiz varsa sindirimi daha kolay olan gıdalara yönelerek midenizin rahatlamasını sağlayabilir ve bu sayede reflü yakınmalarını büyük oranda ortadan kaldırabilirsiniz.

Reflüye ne iyi gelir? Reflüye iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Reflü problemi olan kişilerin beslenme diyetinde yer alan gıdalara kesinlikle dikkat etmesi gerekmektedir. Bazı kişilerde kafeinli içecekler reflü sıkıntılarının artmasına neden olabilirken bazı kişilerde bu içeceklerin reflü yakınmalarının artmasına neden olmadığı bilinmektedir.

Bu yüzden kişinin öncelikli olarak hangi besinlerin reflü sıkıntılarının artmasına neden olduğunu belirlenmesi gerekmektedir. Bu sayede rahatsızlığınızı artıran gıdaları diyetinizden çıkartarak sindirim sisteminizi rahatlatabilirsiniz.

Her ne olursa olsun bu hastalıkla mücadele eden kişilerin kesinlikle sindirimi kolay olan besinlere yönelmesi gerekmektedir. Bu sayede mide daha aktif bir şekilde çalışabilir. Ayrıca midenin zorlanmaması sebebiyle mide asidi üretiminde azalma meydana gelir ve reflü yakınmaları ortadan kalkar. Eğer siz de bu hastalıktan muzdaripseniz gelin hep birlikte reflüye iyi gelen yiyecekler nelermiş öğrenelim.

Reflü’nün en önemli belirtileri mide ekşimesi ve mide yanmasıdır

1. Lifli Gıdalar

Lifli gıdalar üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda bu gıdaların mide asidi üretimini engellediği ve bu sayede reflü yakınmalarını ortadan kaldırdığı belirlenmiştir. Tam tahıllı gıdalar lif oranı en yüksek olan gıdalardır.

Ayrıca şeftali, muz, elma ve çilek gibi meyvelerin içerisinde de yoğun miktarda lif bulunmaktadır. Besin zincirinize bu besinleri ekleyerek mide asidi üretimini azaltabilir ve reflü yakınmalarını ortadan kaldırabilirsiniz.

Bununla birlikte lif oranı yüksek olmasına rağmen içerisinde aşırı derecede asit bulunduran gıdalar da bulunmaktadır. Örneğin mandalina ve portakal bunlardan bazılarıdır. Eğer bu besinleri lif açısından zengin olmasından dolayı tüketecek olursanız yukarıda belirttiğimiz sebepten dolayı reflü probleminizin artacağına emin olabilirsiniz.

2. Bitkisel Proteinler

Hayvansal proteinler mide asidinin artmasına neden olduğundan dolayı uzmanlar insanların bitkisel proteinlere yönelmesinin daha mantıklı olacağını söylemektedir. Özellikle siyah fasulye içerisinde yoğun miktarda bitkisel protein bulunmaktadır.

Reflü probleminizi ortadan kaldırmak için protein içeren besinlerden vazgeçmek çok mantıklı olmasa da hayvansal proteinler almak yerine siyah fasulye gibi içerisinde yüksek oranda protein bulunan bitkilere yönelebilirsiniz.

3. Sebzeler

Özellikle yeşil yapraklı sebzeler sindirimi kolay olup mide asidi miktarını kontrol altında tutmamıza yardımcı olmaktadır. Beslenme zincirinize sindirimi kolay olan yeşil yapraklı sebzeleri dahil ederek midenizin yorulmasını engelleyebileceğiniz gibi bu sebzeler içerisinde yoğun bir şekilde yer alan vitamin ve minerallerden de yararlanabilirsiniz.

4. Sağlıklı Yağlar

Sağlıklı yağ denildiği zaman akla avokado, ceviz, keten tohumu, zeytinyağı, susam yağı ve ayçiçek yağı gelmelidir. Bu yağlar doymuş ve trans yağlara oranla sözkonusu hastalığı tetiklemez. Trans yağlar ve doymuş yağlar çok tüketiliyorsa bunun yerine ilgili sağlıklı yağlar tercih edilebilir.

5. Zencefil

Zencefil anti-inflamatuar özelliğe sahiptir. Bu özelliği sayesinde mide ekşimesi gibi problemlerin önüne geçer. Reflü kaynaklı mide ekşimesi ve mide spazmı problemlerinden kurtulmak için zencefil tüketebilirsiniz. Zencefili direkt olarak tüketirken zorluk çekebilirsiniz. Bu yüzden çay formunda tüketmenizi tavsiye ederiz. Reflüye iyi gelen çaylar arasında zencefil çayı en etkili ürün olarak görülmektedir.

6. Yulaf Ezmesi

Lif oranı yüksek olan yulaf ezmesi, özellikle kahvaltılarda tüketmek için idealdir. Yulaf ezmesi yapısı itibariyle mide asidini emer ve bu sayede reflü etkilerini azaltır. Yağ oranı yüksek bir kahvaltı alışkanlığınız varsa bir süre kahvaltılarda yulaf ezmesi tüketerek etkilerini gözlemleyebilirsiniz.

7. Kabuksuz Meyveler

Kabuksuz meyvelerin sindirimi daha kolay olduğu için öğütme işlemi adına daha az mide asidi üretilir. Kavun, muz, elma ve armut gibi meyveler kabuksuz olarak tüketildiğinden dolayı diğer meyvelere oranla reflü semptomlarınızı daha az tetikleyecektir.

8. Yağsız Etler

Yağ oranı düşük olan et türlerinin hastalığınızı azaltıcı yönde etkisi bulunmaktadır. Hindi, tavuk, balık ve diğer deniz ürünleri bu özelliğinden dolayı tercih edilebilir. Tabi ki bu et türlerini yağda pişirirseniz reflü belirtileri kendisini gösterir. Yağda pişirmek yerine haşlama ya da ızgara olarak tüketilmeleri uygundur.

9. Yumurtanın Beyazı

Yumurta birçoğumuzun temel besin kaynağı arasında yer almaktadır. Uzmanlar yumurtanın sarısının reflü yakınmalarını arttırdığını belirtmektedir. Olası sorunları yaşamamak için yumurtanın sarısı yerine beyaz olan kısmı tercih edilebilir.

Reflüye iyi gelen yiyecekler arasında muz, patates, ekmek, esmer pirinç, yumurta akı, mısır ekmeği, lahana ve elma gibi yiyecekler de yer almaktadır. Bu nedenden dolayı ilgili besinleri beslenme zincirinize eklemenizi tavsiye ederiz. Reflüye iyi gelen yiyecekler olduğu gibi bu problemin artmasına neden olan yiyecekler de bulunmaktadır. Özellikle yağlı gıdalar, nane, baharatlı yiyecekler, domates, sarımsak ve soğan reflü yakınmalarının artmasına neden olan yiyecekler arasında bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı ilgili yiyeceklerden uzak durmanız mantıklı olacaktır.

Kulağa Kaçan Su Nasıl Çıkartılır ?

Gün içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı birçok insanın kulağına su kaçabiliyor ve insanlar bundan oldukça rahatsız oluyor. Uzmanlar, her yıl bu gibi şikâyetlerden dolayı binlerce insan hastanelere başvuruyor. Kulağa kaçan su ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor.

Kulağa kaçan su, hayatınızı adeta bir kâbusa çevirebilir ve kulağınızın sürekli olarak uğuldamasına ve rahatsız olmasıne neden olabilir. Halk arasında genellikle bu gibi durumlarda su kaçan kulak aşağı gelecek şekilde eğilerek tek ayak üzerinden zıplayarak kulağakaçan su çıkarılmaya çalışılır eğer bu gibi yöntemlerle sorunu halledemezseniz mutlaka doktorunuza başvurmalısınız. Kulakta bekleyen su, zaman içerisinde o bölgede bakteri oluşumunu hızlandırır ve kulak içerisinde çeşitli iltihapların oluşmasına neden olur.

Kulağa Kaçan Su Nasıl Çıkartılır?

  • Su kaçan kulağınız yastığa gelecek şekilde yatın ve bir süre bekleyin, kısa bir süre içerisinde kulağınıza kaçan su dışarıya çıkacaktır.
  • Düşük ayarda çalıştırdığınızda saç kurutma makinesi ile kulağınıza kaçan suyu kurutabilirsiniz fakat saç kurutma makinesini kulağınıza çok fazla yaklaştırmayın.
  • Piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz ve reçetesiz satılan antiseptik kulak damlaları kullanabilirsiniz.  Su kaçan kulağınızı aşağıya doğru gelecek şekilde çevirin ve öncesinde kulağınıza 2–3 damla sıkın. Kısa bir süre içerisinde kulağınıza kaçan su dışarıya çıkacaktır.
  • Kulağınıza kaçan suyu çıkartmak için bir sürü yola başvurdunuz ve hala herhangi bir sonuç vermediyse en kısa süre içerisinde doktorunuza başvurabilirsiniz.

Kulağa Darbe Gelmesi Durumunda Ne Yapılması Gerekir?

Kulağa darbe gelmesi sonucu iki ihtimalden biri meydana gelir.

  1. Kulak zarı delinmiş olabilir.
  2. Kulak zarı zarar görmemiştir. Bu durumda endişelenmeye gerek yok.

Evet başlığımız kulağa darbe gelmesi durumunda ne yapılması gerekir? diyor. Bu durumda genel olarak verebileceğimiz cevap doktora başvurulmasıdır. Ancak birazcık detaylı düşündüğümüzde bu darbe sonucunda kulak zarının yırtılmış olabileceği aklımıza gelecektir.

YIRTILAN KULAK ZARI 

Kulak zarının yırtılıp yırtılmadığı işitme testi yapılarak kolayca anlaşılabilir. Çünkü işitme kulak zarının hasar görmesiyle doğru orantılıdır. Kulak zarındaki delikler kendi kendini onarabilecek bir yapıya sahiptir. Ancak buna doktor karar vermelidir. Doktor dilerse küçük bir yama da yapılabilir. Bu yama kulak zarındaki deliğin kenarlarına mikroskop aracılığı ile yapıştırıcı etkili ilaçlar sürüldükten sonra; özel ince kağıt parçaları ile yapılır. Delik kapanana kadar yama işlemi tekrar edilir. Kapanmadıysa cerrahi müdahale gerekebilir.

CERRAHİ MÜDAHALE 

Her yırtılmada ameliyat gerekmez. Ancak kendi kendini onaramayan delikler veya doku kaybı olan durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir.

Özetle kulağa darbe gelmesi durumlarında ilk 24-48 saat içerisinde doktora başvurulmalı ve hasar tespit edilmelidir. Kulak zarı delinmeleri normal şartlarda kendi kendine 7  gün içerisinde iyileşebilmektedir. Bu iyileşme ancak doku kaybı olmuşsa gecikebilir. Orta kulak ya da kulak zarı enfeksiyonlarında antibiyotik kullanılabilir. Böylece bir hafta gibi kısa bir sürede iyileşme görülecektir. Yetersiz tedavi uygulandığında enfeksiyon kronikleşebilir. Hasarlı kulağa su kaçırmamak tedavi sürecinde oldukça önemlidir.