Utangaçlık Kişinin Yaşamını Nasıl Etkiler?

Öncelikle belirtmeliyim ki, utangaç kişiler toplumdan kötü reaksiyon alan kişiler değildir. Toplumda “aykırılık” göstergesi olan dedikodu yapma, saldırgan olma, aşırı talepkar olma gibi özellikleri olmadığı için toplumun tercih ettiği bireyler olarak göze çarparlar. Toplum açısından böyle bir artı yöne sahip olmalarının yanında utangaç kişiler kendileri açısından da olumlu özelliklere sahiptirler. Birkaçını maddeler halinde özetlersek;

 • Utangaç olmak, kişinin kendine ayırdığı zamanın artmasını sağlar. Bu da kişinin kendini geliştirmesini, kitap okuma, enstrüman çalma gibi entelektüel birikim arttırıcı aktiviteler yapmasını sağlayabilir.
 • Saldırgan olmadıkları için genel olarak karşısındaki kişileri incitmezler. Ayrıca yapıları gereği iyi birer dinleyicidirler.
 • Sürekli hareket halinde ya da konuşma içinde bulunmadıkları için davranışları daha olgundur, düşünerek hareket ederler.
Utangaçlığın hayatımıza etkileri
Utangaçlığın hayatımıza etkileri

Utangaçlığın olumsuz yönleri, özellikle sosyalleşme açısından fazladır. Özellikle sosyalleşme problemi nedeniyle utangaç bireyler bu özelliklerinden kurtulmayı istemektedirler. Kısaca utangaçlığın olumsuz özelliklerine bakacak olursak:

 • Yeni insanlarla tanışmayı güçleştirmesi, yaşanılan yeni zevk ve tatlardan haz almayı zorlaştırması hayatı yaşanılabilirlikten çıkarabilir.
 • Konuşkan olmama nedeniyle kişinin hak ve taleplerini karşı tarafa iletmesi zordur.
 • Utangaçlık, utangaç kişinin odaklanması gereken konuya odaklanmasını, bu konuda net bir düşünme yoluna gitmesini ve düzgün bir şekilde karşısındaki ile iletişime geçmesini güçleştirir.
 • Genellikle utangaçlı bireylerde yalnız başına bulunmaz. Utangaçlığın arkasından depresyon, kaygı ve yalnızlık da baş gösterir.
 • Utangaçlık nedeniyle kişi sahip olduğu olumlu ve güçlü taraflarını başkalarına gösteremez veya ifade edemez. Bu sonrasında özgüven eksikliğine yol açabilir.
 • Özellikle başkalarının –kişinin “yabancı” olarak nitelendirebileceği kişilerin- bulunduğu ortamlarda utangaç kişiler çekingen ve suskun kalırlar.
 • Utangaç kişiler daimi olarak gereksiz düşüncelere kapılırlar. Özellikle bu nedenden ötürü kendileri hakkında yanlış yargılar üretir, bu yargılar nedeniyle sosyalleşmekten çekinirler. Diğer bir deyişle kendi düşünceleriyle kendilerini kötüler, sosyal hayattan kendilerini soyutlarlar.
 • Girişken olmamaları nedeniyle akademik veya sosyal mecralarda kendilerini gösterme ve bir yukarı noktaya gelme süreçleri uzun zaman alır.

Sosyal Fobi Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Dünya üzerinde yaşayan milyarlarca insan, her gün farklı bir güne uyanmakta ve rutin olarak algılansa da farklı durumlar ile karşılaşmaktadır. Bireyin deneysel hareketleri, bilinç altında kayıtlı olan rutin hareketleri ile dengeli bir uyuma sahip olduğu için başlarda algılanması oldukça güç olan sosyal fobi, günümüzde pek çok psikoloji bilimcisi tarafından rahatlıkla tespit edilebiliyor.

Sosyal Fobi Nedir?

Bireyin sosyal çevreye uyum sağlama esnasında zorluk çekmesi, çevresel etkenlerin kendine yabancı gelmesi ve anlık olarak o ortamdan beynen uzaklaşmak ve daha ekleyebileceğimiz pek çok sosyal pasiflik, fobi destekli bir hissin belirtisi olabilmektedir. İnsanların daha çok farklı arayışlar içine girmesi ve toplum içinde dışlanabileceği düşüncesini yaratması, kafasında canlandırmış olduğu düşünceler ile zıt gelebilmekte ve kişinin düşüncelerini de farklı bir şekilde yorumlamaktadır.

Sosyal Fobi İçin Çözüm Nedir?

Bu konuda yapılacak en büyük öncelik, sosyal konularda insanlar ile iletişimi iyi olan insanlar ile iletişime geçmek olabilir. Bu sayede hem kendinizi daha farklı destekler içinde bulacaksınız, hem de insanların toplum içindeki rolünün ne denli garip bir yapıya sahip olduğunu bir nevi incelemiş olacaksınız. İnsanı anlama yolunda kişisel gelişim kitaplarından yararlanabilirsiniz bu konuda. Birçok farklı sosyal bilim insanını da desteklediği bir olay olarak karşınıza çıkacak olan kişisel gelişim, zamanla kendini ruhsal olarak ilerletmek isteyen insanların da işine yarayabiliyor. Kendinizi tanımak ve toplum psikolojisine hakim olmak, sosyal fobinin önüne geçecek ön önemli yapı taşlarından birisidir.